Vinya els Vilars rep la certificació com a empresa socialment responsable

Vinya els Vilars rep la certificació com a empresa socialment responsable

Antoni Aldomà, responsable del celler Vinya els Vilars d’Arbeca va rebre de mans del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el certificat “Empresa Sostenible” com a reconeixement al procés d’implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial, que ha portat a terme en el marc del projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural.
L’acte va tenir lloc al Monestir de les Avellanes i va comptar amb la presència de 90 petites i mitjanes empreses beneficiàries d’ajuts Leader a Catalunya. Totes aquestes empreses van redactar, en el decurs de 2012, la seva memòria de sostenibilitat en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural, que promou la integració voluntària de polítiques de RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts públics dels territoris rurals com a fórmula per garantir la seva sostenibilitat, i per extensió, la de les comarques on s’ubiquen.
Totes les empreses incloses en aquest projecte, com Vinya els Vilars d’Arbeca, han portat a terme un programa individualitzat de millora en els àmbits econòmic, ambiental i social. Amb aquestes noranta empreses, ja són 164 les organitzacions del medi rural que des de l’any 2009 (aquest era el tercer lliurament de certificacions) i en el marc d’aquest mateix programa, que han rebut un certificat d’empresa sostenible.
A més del lliurament dels diplomes, aquest acte va ser el fòrum d’una jornada de debat i reflexió dels territoris rurals per avançar cap a models de desenvolupament intel•ligent.
La memòria de sostenibilitat realitzada per Vinya els Vilars d’Arbeca (a l’igual que les presentades per part de les empreses Oleum Flumen, Cal Pastor i Can Antaviana, les quatres empreses del Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori, que van rebre la seva certificació en el decurs d’aquesta jornada) es va realitzar d’acord amb la metodologia Global Reporting Initiative (GRI) –organització sense ànim de lucre sorgida en el si de la ONU-.
L’edició d’aquestes memòries forma part del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural cap a la consolidació de Territoris Smart en el qual hi participen tots els Grups d’Acció Local de Catalunya i que té com repte impulsar la sostenibilitat i la responsabilitat social de les activitats econòmiques dels territoris rurals.

Una memòria de sostenibilitat és una plataforma clau per comunicar impactes de sostenibilitat positius i negatius, per captar informació que pugui influir en la política de l'organització, la seva estratègia i les seves operacions de manera contínua. És una manera de posar de relleu tots els impactes que una empresa pot generar a diferents nivells: social, ambiental i econòmic.
Entre altres raons, les empreses, organitzacions, entitats elaboren aquest tipus de memòries per millorar la seva comprensió dels riscos i les oportunitats als quals s'enfronten, facilitar la comprensió sobre el desenvolupament i els impactes de sostenibilitat, fer comparatives, seguiments i avaluacions sobre el grau d’acompliment en matèria de sostenibilitat pel que fa al que estableixen les lleis, normes, codis, normes de funcionament i iniciatives voluntàries, etc.