Accessibilitat

Accessibilitat


L'accessibilitat consisteix en l'accés a la informació sense cap limitació per deficiència, discapacitat o minusvalidesa. Són moltes les persones que arriben a la informació de les nostres pàgines des de contextos molt diferents als nostres, ja que:

  • Poden tenir problemes d'oïda, visió o mobilitat.
  • Poden experimentar dificultats de lectura o comprensió.
  • Potser no poden utilitzar el teclat o el ratolí.
  • Poden tenir un lector de només text, una pantalla petita o una connexió lenta.
  • Etc.

L'accessibilitat no és d'interès únicament per a les persones amb discapacitat, sinó que millora l'accés al web en general.

A aquest efecte, les nostres directrius d'accessibilitat són les següents:

Aquest lloc web intenta complir almenys el nivell AA i part de AAA en la majoria dels seus continguts definits per les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del World Wide Web Consortium (W3C) i la normativa espanyola UNE 139803: 2004 Costers del Segre.

 

A continuació exposem les diverses ajudes que poden ser del seu interès:

 

Mida de lletra

Li donem la possibilitat de canviar la mida del text que es veu per defecte. Molts cops la forma més fàcil de modificar el text és mantenir premuda la tecla 'Ctrl' mentre gira la roda del ratolí, o si no es disposa, per mitjà de la tecla + o -.

 

PDF Accessible

Aquest lloc web ha estat dissenyat per ser el més accessible possible i per ser compatible amb els tipus de tecnologia específica d'adaptació a persones amb discapacitats, incloent lectors de pantalla.

Recomanem que els usuaris es descarreguin la darrera versió d'Adobe Acrobat per poder visualitzar els arxius PDF d'Adobe:

  • Permet la lectura en veu alta d'arxius PDF d'Adobe mitjançant la funció "Text a veu "del sistema operatiu estàndard.
  • Permet més control en l'ús de lectors de pantalla
  • Avalua l'accessibilitat a un arxiu PDF d'Adobe.

 

Altres ajuts

Els usuaris que facin ús del lector de pantalla disposen d'un enllaç a la part superior del codi anomenat "Salta al contingut" que permet saltar la barra de navegació del web i anar directament a l'inici del contingut.

Els continguts i funcionalitats del web són accessibles via teclat per a aquelles persones que no fan ús del ratolí.

Aquest web utilitza fulls d'estils (CSS) per controlar l'estructura i colors del web. Per tant, aquells usuaris que utilitzin els seus fulls d'estil propis podran gaudir dels continguts del web igualment.

Les pàgines del web funcionen igualment per a aquells usuaris que tinguin el JavaScript desactivat en el seu navegador.

Per poder millorar l'accessibilitat i facilitat d'ús d'aquest web, us convidem a escriure'ns i fer-nos saber el que pensa utilitzant el nostre formulari de contacte.