Política de privacitat

Política de privacitat

 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades), l'usuari queda informat de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en COSTERS DEL SEGRE.

Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l'usuari. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat d'atendre la seva petició, facilitar-li la inscripció a la nostra organització, enviar el nostre butlletí o informació relacionada amb COSTERS DEL SEGRE. També realitzem el seguiment, estadístiques i anàlisi dels correus electrònics que enviem i del butlletí, amb la finalitat de verificar la seva correcta lliurament, valorar la resposta rebuda i millorar la comunicació amb els destinataris.

Per a més informació, consulteu l'apartat Galetes.

Té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Si té qualsevol dubte contacti amb nosaltres: info@costersdelsegre.es